Home Service Reparatie

Reparatie

Steggink naaimachines repareert alle merken naai- en lockmachines. Service staat ook in dit kader hoog in het vaandel. Reparatie vindt normaal gesproken binnen 3 werkdagen nadat u de machine hebt gebracht plaats. Mocht het langer duren of de reparatie valt duurder uit dan 85 euro, wordt u standaard gebeld. Uiteraard is het mogelijk om hiervan af te wijken, geef dit dan bij het inbrengen aan.  Mocht een machine de reparatie niet meer waard zijn, volgt ook een telefoontje om te overleggen wat er gedaan moet worden. Uiteraard bent u degene die beslist.

Voor onderhoud zijn standaardtarieven bepaald:

Grote beurt (*), incl BTW:  € 57,50

Machines die in ons onderhoud programma zitten hebben een speciaal tarief (*), inclusief BTW:  € 32,00.

Lockmachines hebben een standaard onderhoudstarief van € 57,50. Het slijpen van de mesjes wordt apart berekend, de extra kosten hiervoor zijn € 8.00. Dit zelfde tarief hanteren wij ook voor het inrijgen van een lockmachine, wanneer er geen onderhoudsbeurt gedaan is.

Onderzoekskosten bij niet-repareren: € 20,00

(*) voor elektronische machines geldt een toeslag van € 5,- en voor borduurmachines een toeslag van € 17,50

Alle prijzen zijn per 1 januari 2018 van kracht. Voor alle prijzen geldt dat dit standaard onderhoud betreft, meerwerk voor reparatie wordt apart berekend.